O Fundacji

Fundacja Badań Lingwistycznych (FBL) została ustanowiona na podstawie stosownego aktu 27 sierpnia 2015 roku. Zgodnie ze Statutem naszym najważniejszym celem jest prowadzenie i wspieranie badań naukowych z różnych dziedzin współczesnej humanistyki. W sposób szczególny koncentrujemy się na takich sferach, jak:Działania podejmowane przez Fundację

Fundacja Badań Lingwistycznych współpracuje z lingwistami z najlepszych ośrodków naukowych w Polsce, którzy jako eksperci w danych dziedzinach wykonują dla niej różne prace lub pełnią funkcje konsultantów. W zależności od potrzeb FBL może tworzyć zespoły badawcze opracowujące wybrany problem. Oprócz badań naukowych Fundacja podejmuje również działania wspierające, a ponadto popularnonaukowe, edukacyjne, szkoleniowe oraz edytorskie.
Środki na działalność statutową pozyskujemy z ogólnie dostępnych źródeł. Mamy również ofertę usług specjalnych, które wykonujemy na prośbę osób fizycznych bądź różnego typu podmiotów publicznych i prywatnych. Dzięki temu możemy propagować idee rehumanizacji sfery komunikacyjnej i pomagać najmłodszym naukowcom.

Jeśli masz pytania – zadzwoń: +48 570 124 443


NAPISZ DO NAS

Oferta specjalna

Oferta specjalna to kilka wysokiej jakości usług z zakresu badań naukowych, działalności eksperckiej oraz edukacji.


  • Ogólne ekspertyzy filologiczne różnego typu tekstów współczesnych (np. prawnych, kancelaryjno-urzędowych, marketingowo-reklamowych, medialnych), wykonywane na podstawie indywidualnych ustaleń, również w związku ze sporami co do rozumienia i z postępowaniami toczącymi się w urzędach (również w urzędzie patentowym) oraz sądach.
  • Szczegółowe ekspertyzy filologiczne oceniające stopień zgodności z normą wzorcową wskazanych nam konstrukcji.
  • Usługi researcherskie — usługi przeszukiwania (zarówno w materiałach drukowanych, jak i w Internecie — również z uwzględnieniem tzw. głębokiego Internetu, niedostępnego w ogólnych wyszukiwarkach internetowych) i opracowywania dossier na zadany temat. Tworzymy na zamówienie zestawienia tabelaryczne, analizy statystyczne, wykresy i wizualizacje (rozprzestrzenienie zjawisk językowych i społecznych, dane ekonomiczne — w wymiarze czasu i przestrzeni). Nasze usługi dotyczą głębszej historii (okres międzywojenny, wiek XIX i wcześniej), okresu PRL-u, wyszukiwania we współczesnych materiałach z epoki „przedinternetowej” (lata 80. i 90. ubiegłego wieku), jak i czasów najnowszych (materiały internetowe, również te już niedostępne publicznie, z ostatnich 20 lat).

    Warto podkreślić, że usługi researcherskie wdrożyliśmy we współpracy z lingwistami komputerowymi z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zespół specjalistów z Wydziału Matematyki i Informatyki pod kierunkiem dr hab. Filipa Gralińskiego wypracował dla FBL specjalne metody wyszukiwania zasobów historycznych. Dzięki nim naukowcy różnych dziedzin, studenci oraz inne zainteresowane osoby mogą stosunkowo szybko zgromadzić potrzebne im do badań materiały.
  • Wykłady, konwersatoria, warsztaty na temat agresji werbalnej i różnego typu form przemocy wyrażanej za pośrednictwem języka (w tym szczególnie zajęcia omawiające wybrane przejawy naruszania przy użyciu języka przepisów kodeksu karnego lub cywilnego).
  • Różnego typu szkolenia z zakresu normy wzorcowej (w tym szczególnie dla pracowników wydawnictw, agencji reklamowych, redakcji pism).
  • Specjalne szkolenia z zakresu ortografii i interpunkcji polskiej.
  • Konsultacje dla kancelarii prawniczych.

AutoDL

Multum potrzebnych ci danych! Znajdziemy wszystko. Jeśli chcesz, zweryfikujemy i uporządkujemy. AutoDL to supernowoczesny i bogaty program umożliwiający wdrażanie usługi „Moja Baza Danych”.


1Co to jest AutoDL?
AutoDL to zbiór przeszukujących narzędzi cyfrowych obsługiwanych przez doświadczonych researcherów. Dzięki specjalistom nasz program działa jak olbrzymi odkurzacz sieciowy. Wejdzie w każdy zakamarek internetu i wyszpera wszystko, czego potrzebują nasi klienci.

Potrzebujesz informacji, a nie możesz do nich dotrzeć?
Znajdziesz je w naszym zagłębiu!
Mamy multum, znajdziemy jeszcze więcej!


AutoDL wyszukuje materiały drukowane i internetowe, również z uwzględnieniem tzw. głębokiego Internetu, niedostępnego w ogólnych wyszukiwarkach internetowych oraz na nieistniejących stronach internetowych. Znajdujemy dane z XVII, XVIII, XIX wieku oraz współczesne. Nie mamy kłopotów z gromadzeniem informacji dotyczących dwudziestolecia międzywojennego, PRL-u, lat 80. i 90., a więc epoki przedinternetowej. Znakomicie przeszukujemy czasy najnowsze. Jeśli trzeba, możemy np. „prześwietlić” całą sieć (!) w wyznaczonym okresie.

Prowadząc od dłuższego czasu działalność poszukiwawczą, dokumentacyjną i archiwizującą, zgromadziliśmy ogromną bazę liczącą miliardy znaków. Aktualnie mamy w niej:
‒ 3,3 mln publikacji,
‒ 24 mln stron,
‒ 19,5 mld wyrazów,
‒ 98,8 mld znaków.

Na indywidualne zamówienie, po stosownych konsultacjach z naszymi informatykami, lingwistami i specjalistami z zakresu data mining, możemy opracować:
‒ dossier na zadany temat,
‒ zestawienia tabelaryczne,
‒ analizy statystyczne,
‒ wykresy i wizualizacje (np. rozprzestrzenienie zjawisk językowych i społecznych),
‒ dane ekonomiczne (w wymiarze czasu i przestrzeni),
– ułożyć zebrany materiał według wskazanych nam kryteriów (np. według autorów tekstów, według typów źródeł, co drugie dziesięciolecie itp.),
– znaleźć dla danych nazw obiektów nazwy synonimiczne bądź pokrewne,
– znaleźć dla danych nazw otoczenia lewostronne i prawostronne (i ułożyć je według częstości)

Uwaga! Oferujemy również usługi, które nie pozostawiają żadnych śladów w Internecie (np. w logach wyszukiwarek i serwisów WWW stron trzecich). Wyniki wyszukiwania przekazujemy w tym trybie w postaci papierowej lub karty pamięci do rąk własnych!
2Dla kogo i w jakich sytuacjach AutoDL jest niezbędny?
Nasza usługa powstała dzięki współpracy z uniwersyteckimi lingwistami komputerowymi. Stworzyli ją więc naukowcy, początkowo dla innych naukowców (bez ograniczeń co do ich wieku i doświadczenia), ale praktyka szybko dowiodła, że AutoDL może być niezwykle przydatny wielu innym ludziom, w tym głównie takim, którzy:

• muszą z powodów zawodowych szybko dotrzeć do potrzebnych informacji,
• muszą stworzyć oryginalną koncepcję, strategię, innowacyjny pomysł, hasło, slogan,
• mają w sobie głód wiedzy i pasję poszukiwacza,
• pragną wyrobić sobie własny pogląd, by nie ulegać bezmyślnie ideologiom,
• pragną wiedzieć więcej od wątpliwych autorytetów i chcieliby się obronić przed ich terrorem,
• pragną zweryfikować tzw. opinio communis,
• muszą z powodów życiowych znaleźć to, czego inni nie potrafią,
• muszą zebrać mocne argumenty w sporze z urzędem, instytucją, firmą,
• muszą zebrać mocne argumenty, by się przed kimś obronić,
• potrzebują ważnych dowodów w jakiejś sprawie,
• potrzebują amunicji na przygotowywaną wojnę, kampanię, bitwę, potyczkę,
• nie mogą znaleźć potrzebnych danych w Google’u, ani nigdzie indziej!
3Przykłady zastosowań AutoDL
Sprawdź przydatność AutoDL i złóż zamówienie!

Narzędzia informatyczne, skorelowane odpowiednio z parametrami filologicznymi, zapewniają szeroki dostęp do bibliotek cyfrowych, do wielu innych miejsc w sieci i do materiałów tradycyjnych. Szukamy błyskawicznie i szukamy wszystkiego! Jeśli nie masz czasu lub jeśli termin wykonania twojej pracy upływa za tydzień, a ty potrzebujesz roku na zebranie danych, skorzystaj z naszej usługi, bo my znajdziemy o wiele szybciej!

Dzięki AutoDL możesz:
• obserwować ewolucję wyrazów, ich pojawianie się i znikanie,
• określać stopień rozpowszechnienia wyrazów i różnice regionalne,
• weryfikować informacje zawarte w tradycyjnych słownikach, leksykonach i encyklopediach,
• weryfikować interpretacje zawarte w dotychczasowych pracach naukowych,
• wpaść na trop zdarzeń dziwnych, przypadkowych, niewiarygodnych,
• wpaść na trop zapomnianych afer, skandali, rozwodów,
• znaleźć informacje o przodkach i pociotkach, czyli napisać biografię,
• napisać książkę i zostać profesorem,
• zebrać materiał, uporządkować go i w terminie obronić pracę magisterską bądź doktorską,
• opublikować sensacyjny artykuł śledczy.

Uniwersalność zastosowań AutoDL jest naprawdę duża. Dokumentują ją osiągnięcia naszego programu z ostatnich kilku miesięcy. A zatem AutoDL:
• pomógł ustalić, kto mieszkał przed wojną w pewnej kamienicy w XXX,
• pomógł ustalić, kiedy powstało słowo „cinkciarz”,
• pomógł ustalić, jak nazywał się pewien pan przed zmianą nazwiska i jakie było panieńskie nazwisko jego teściowej,
• pomógł zebrać materiały prasowe o zmarłym,
• pomógł firmie detektywistycznej dotrzeć do materiałów kompromitujących pewną panią,
• pomógł firmie windykacyjnej udowodnić, że dłużnik miał dużo więcej, niż deklarował,
• pomógł spadkobiercom znaleźć wszystkie składniki majątku spadkodawcy, ukryte skrzętnie przez pewne osoby,
• pomógł znaleźć, podobno niedostępne w żadnym archiwum, materiały papierowe z lat 80. i 90.,
• pomógł znaleźć, podobno „całkowicie nieistniejące”, strony WWW,
4Oferta dla poszczególnych grup klientów
Sprawdź, do jakiej grupy klientów należysz, i złóż zamówienie!

1. Językoznawcy, filolodzy

Dzięki AutoDL można:
• obserwować ewolucję formalną i semantyczną najróżniejszych konstrukcji językowych,
• wykrywać powstawanie metafor i symboli,
• oznaczać moment pojawiania się w języku nowych form,
• oznaczać moment zanikania danych form,
• określać stopień rozpowszechnienia danych form,
• opisywać różnice regionalne w stosowaniu danych form,
• weryfikować informacje zawarte w tradycyjnych słownikach i leksykonach,

► Znajdujemy takie formy językowe, jak:
• morfemy, np. przedrostki (anty, jak w przymiotniku antypoślizgowy), przyrostki (ant, jak w rzeczowniku załogant), rdzenie (dom), końcówki fleksyjne (ów, jak w dopełniaczu liczby mnogiej rowerów);
• wyrazy, np. samochód, czytać, wysoki, szybko, wczoraj, siedząc, napisawszy;
• związki wyrazowe, np. samolot odrzutowy, zielony sweter, głośno mówiący, proszek do prania, podłoga z desek jesionowych, syrop na kaszel, słońce wzeszło, kierowca nagle zahamował;
• terminy i pojęcia, np. azotobakter, galaktodendron, szczotecznica szarawka, węzeł morfologiczny, wodnica konstrukcyjna;
• stałe związki frazeologiczne, np. kozioł ofiarny, groch z kapustą, kopać pod kimś dołki, wiercić komuś dziurę w brzuchu, klamka zapadła, szukaj wiatru w polu;
• skrzydlate słowa, przysłowia i powiedzenia, np. Jestem za, a nawet przeciw; Do trzech razy sztuka; Zamienił stryjek siekierkę na kijek; Kto chce psa uderzyć, ten kij zawsze znajdzie; Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą;
• hasła i slogany, np. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej; Zima wasza, wiosna nasza; Podaruj sobie odrobinę luksusu;
• dające się wyodrębnić zdania bądź fragmenty tekstów, np. Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce, w którym się jest; Leci pies przez owies, ogonem wywija, pewno nieżonaty, szczęśliwa bestyja;
• nazwy własne, np. nazwiska (Horbowy, Kościuk), imiona (Gromosław, Mieczysława), nazwy miast (Olkusz, Tarnobrzeg), nazwy wsi i przysiółków (Pakuły, Radoszyce), nazwy rzek (Soła, Narew), nazwy pasm górskich i gór (Beskidy, Karkonosze, Krzemień), nazwy narodów, ras i szczepów (Łużyczanin, Kreol), nazwy instytucji i organizacji (Muzeum Narodowe w Warszawie, Organizacja Narodów Zjednoczonych), nazwy imprez (Turniej Czterech Skoczni, Wielka Pardubicka), nazwy obiektów astronomicznych (Wielki Obłok Magellana, Droga Mleczna), nazwy nagród (Pulitzer, Nike), nazwy własne różnego typu wyrobów przemysłowych (Mercedes, Samsung) i inne,
• jakiekolwiek konstrukcje językowe, którym można nadać formę redakcyjną (jeśli nie jesteś pewien, co wpisać i jak wpisać, skontaktuj się ze specjalistą FBL).
I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

2. Historycy
Dzięki AutoDL historycy mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• ludzie (sławni i mniej sławni, antenaci, dawne i współczesne rody, politycy, dyplomaci, posłowie, parlamentarzyści, aktorzy, artyści, bohaterowie, zdrajcy, szpiedzy, konfidenci, renegaci, odszczepieńcy, wynalazcy, dowódcy, prezydenci, premierzy, dyktatorzy, naczelnicy, prezesi),
• wydarzenia historyczne znane i nieznane (wojny, bitwy, rewolucje, traktaty, umowy, negocjacje, wiece, rozruchy, zamieszki, pogromy, proklamacje, konstytucje, kodeksy, sojusze, porozumienia, rozejmy),
• instytucje i organizacje (uniwersytety, uczelnie, akademie, szkoły, urzędy, trybunały, sądy, rady, partie, sojusze, towarzystwa, stowarzyszenia, korporacje, firmy, przedsiębiorstwa, zakłady, związki przestępcze, mafie, organizacje podziemne i opozycyjne, tajne związki, piąte kolumny, frakcje, odłamy, falangi),
• rzeczy i przedmioty, maszyny i urządzenia (pałace, zamki, wille, domy, pojazdy, samochody, czołgi, karabiny, komputery, telefony, naczynia, zastawy, meble, lampy, książki, stroje, ubiory, wynalazki, pedespedy, skarby),
• białe plamy (działanie cenzury w PRL, cenzura wojenna, obyczajowa, pomyłki cenzury, porównywanie prasy oficjalnej, podziemnej i polonijnej) I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

3. Badacze współczesności
Dzięki AutoDL badacze współczesności mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• wydarzenia obyczajowe (śluby, wesela, pogrzeby, skandale, pojedynki, rozwody, kłótnie, pyskówki, magiel towarzyski),
• wydarzenie sądowe i kryminalne (procesy karne i cywilne, mowy sądowe, apelacje, akty oskarżenia, uzasadnienia wyroków, przestępstwa, kradzieże, podpalenia, porwania, napady (na banki, pociągi), zabójstwa, morderstwa, samobójstwa, szantażyści, okupy, mobbing, stalking, seryjni mordercy, seryjni samobójcy, mordercy psychopaci, kanibale, zoofile),
• terroryzm i terroryści (zamachy, bomby, wybuchy, trucizny, porwania samolotów, ataki nożowników, terroryści samobójcy, pas szahida, zabijanie przy użyciu różnych rodzajów broni i przy użyciu samochodów, ciężarówek),
• katastrofy (zawalenia mostów, budynków i wież, eksplozje w zakładach zbrojeniowych i w magazynach broni, katastrofy lotnicze, kolejowe i budowlane, tąpnięcia i zawalenia w kopalniach, karambole, wypadki, skażenia, wycieki w elektrowniach jądrowych, wybuchy gazu w PRL, pożary, pęknięcia rur),
• rzeczy i przedmioty, maszyny i urządzenia (pałace, zamki, wille, domy, pojazdy, samochody, czołgi, karabiny, komputery, telefony, naczynia, zastawy, meble, lampy, książki, stroje, ubiory, wynalazki, pedespedy, skarby),
• białe plamy (działanie cenzury w PRL, cenzura wojenna, obyczajowa, pomyłki cenzury, porównywanie prasy oficjalnej, podziemnej i polonijnej) I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

4. Dziennikarze, publicyści, eseiści, pisarze
Dzięki AutoDL dziennikarze, publicyści, eseiści i pisarze mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• ludzie (sławni i mniej sławni, antenaci, dawne i współczesne rody, politycy, dyplomaci, posłowie, parlamentarzyści, aktorzy, artyści, celebryci (szczególnie zanim zostali celebrytami), bohaterowie, zdrajcy, szpiedzy, konfidenci, renegaci, odszczepieńcy, wynalazcy, dowódcy, prezydenci, premierzy, dyktatorzy, naczelnicy, prezesi),
• wydarzenia obyczajowe (śluby, wesela, pogrzeby, skandale, pojedynki, rozwody, kłótnie, pyskówki, magiel towarzyski),
• wydarzenie sądowe i kryminalne (procesy karne i cywilne, mowy sądowe, apelacje, akty oskarżenia, uzasadnienia wyroków, przestępstwa, kradzieże, podpalenia, porwania, napady (na banki, pociągi), zabójstwa, morderstwa, samobójstwa, szantażyści, okupy, mobbing, stalking, seryjni mordercy, seryjni samobójcy, mordercy psychopaci, kanibale, zoofile),
• terroryzm i terroryści (zamachy, bomby, wybuchy, trucizny, porwania samolotów, ataki nożowników, terroryści samobójcy, pas szahida, zabijanie przy użyciu różnych rodzajów broni i przy użyciu samochodów, ciężarówek),
• katastrofy (zawalenia mostów, budynków i wież, eksplozje w zakładach zbrojeniowych i w magazynach broni, katastrofy lotnicze, kolejowe i budowlane, tąpnięcia i zawalenia w kopalniach, karambole, wypadki, skażenia, wycieki w elektrowniach jądrowych, wybuchy gazu w PRL, pożary, pęknięcia rur),
• rzeczy i przedmioty, maszyny i urządzenia (pałace, zamki, wille, domy, pojazdy, samochody, czołgi, karabiny, komputery, telefony, naczynia, zastawy, meble, lampy, książki, stroje, ubiory, wynalazki, pedespedy, skarby),
• białe plamy (działanie cenzury w PRL, cenzura wojenna, obyczajowa, pomyłki cenzury, porównywanie prasy oficjalnej, podziemnej i polonijnej) I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

5. Politycy, parlamentarzyści, asystenci polityków
Dzięki AutoDL politycy, parlamentarzyści i asystenci polityków mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• ludzie polityki (politycy, dyplomaci, posłowie, parlamentarzyści, bohaterowie, zdrajcy, szpiedzy, konfidenci, renegaci, odszczepieńcy, dowódcy, prezydenci, premierzy, dyktatorzy, naczelnicy),
• język polityki i teksty (mowy, przemówienia, orędzia, wystąpienia, słynne powiedzenia, hasła)
• twory i potwory polityczne (ruchy, fronty, partie, frakcje, koła, kluby, odłamy, ruchy, fronty, falangi, młodzieżówki, bojówki)
• terroryzm i terroryści (zamachy, bomby, wybuchy, trucizny, porwania samolotów, ataki nożowników, terroryści samobójcy, pas szahida, zabijanie przy użyciu różnych rodzajów broni i przy użyciu samochodów, ciężarówek),
• rzeczy i przedmioty, maszyny i urządzenia (pałace, zamki, wille, domy, pojazdy, samochody, czołgi, karabiny, komputery, telefony, naczynia, zastawy, meble, lampy, książki, stroje, ubiory, wynalazki, pedespedy, skarby),
• dowody wypowiedzi usuniętych przez autora i takich, których autor się wypiera, a które to mogą być wypowiedziami zniesławiającymi, znieważającymi lub naruszającymi czyjeś dobra osobiste
• białe plamy (działanie cenzury w PRL, cenzura wojenna, obyczajowa, pomyłki cenzury, porównywanie prasy oficjalnej, podziemnej i polonijnej) I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

6. Geografowie, przyrodnicy, podróżnicy
Dzięki AutoDL geografowie, przyrodnicy, podróżnicy mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• miejsca geograficzne (kontynenty, państwa, krainy, metropolie, miasta, place, ulice, aleje, parki, mosty, wieże, baszty, wsie, lądy, morza, oceany, wyspy, przylądki, jeziora, rzeki, strumienie, góry, równiny, doliny, groty, przełęcze, wąwozy, puszcze, lasy),
• zjawiska przyrodnicze, atmosferyczne i kosmiczne (kataklizmy, cyklony, orkany, huragany, tornada, burze, trąby, nawałnice, ulewy, oberwania chmur, wiatry, monsuny, prądy morskie, śnieżyce, mgły, erupcje, lawa, magma, podtopienia, powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, zaćmienia, komety, meteoryty, pleń, szadź, mróz, upał, skwar, susza),
• fauna i flora (rośliny, zwierzęta, warzywa, owoce, zioła, płody rolne, zboża, drzewa, kwiaty, ssaki, ptaki, owady, gady, płazy, smoki, potwory),
• przyroda nieożywiona (powietrze, chmury, wody, gleby, piaski, skały, głazy, kamienie, kopaliny),
I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

7. Biografiści, genealodzy
Dzięki AutoDL biografiści i genealodzy mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• antenaci, przodkowie, protoplaści, rodzice, krewni, powinowaci, rody sławne i mniej sławne, nazwiska, pseudonimy, herby, zawołania,
• wydarzenia obyczajowe (śluby, wesela, pogrzeby, skandale, pojedynki, rozwody, kłótnie, pyskówki, magiel towarzyski),
• wydarzenie sądowe i kryminalne (procesy karne i cywilne, mowy sądowe, apelacje, akty oskarżenia, uzasadnienia wyroków, przestępstwa, kradzieże, podpalenia, porwania, napady (na banki, pociągi), zabójstwa, morderstwa, samobójstwa, szantażyści, okupy, mobbing, stalking, seryjni mordercy, seryjni samobójcy, mordercy psychopaci, kanibale, zoofile). I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

8. Historycy sztuki, artyści
Dzięki AutoDL historycy sztuki i artyści mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• artyści (pisarze, poeci, malarze, rzeźbiarze, muzycy, piosenkarze, skrzypkowie, gitarzyści, perkusiści, trębacze, reżyserzy, operatorzy, scenarzyści, aktorzy),
• dzieła literackie, muzyczne i filmowe (epopeje, powieści, poematy, wiersze, ballady, nowele, opowiadania, opery, operetki, koncerty, etiudy, preludia, sonaty, pieśni, piosenki, filmy, reportaże),
• dzieła sztuki i ikonografie (rzeźby, obrazy, rysunki, ryciny, ilustracje, sztychy, fotografie, karykatury, rysunki satyryczne, mapy), I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

9. Badacze kulinariów, pasjonaci gotowania, smakosze, bariści
Dzięki AutoDL badacze kulinariów, pasjonaci gotowania, smakosze, bariści mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• napoje (alkohole, drinki, nalewki, koniaki, wódki, piwa, wina, soki, kompoty, herbaty, kawy, koktajle, jogurty),
• potrawy (kotlety, pulpety, pierogi, zapiekanki, makarony, spaghetti, pizze, naleśniki, zupy, surówki, fast foody),
I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

10. Biznesmeni, marketingowcy, copywriterzy
Dzięki AutoDL biznesmeni, marketingowcy, copywriterzy mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• różne zjawiska gospodarcze (marketing, reklama, konkurencja, krachy, załamania, informacje o konkurencji i kontrahentach, ceny zboża i złota, kursy walut)
I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

11. Lekarze i studenci medycyny
Dzięki AutoDL lekarze i studenci medycyny mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• najróżniejsze zjawiska i obiekty związane ze zdrowiem i z medycyną (choroby, dolegliwości, nowotwory, grypy, anginy, wrzody, kurzajki, lekarze, znachorzy, szpitale, przychodnie, pielęgniarki, amputacje, resekcje, lewatywy, skalpele, endoskopy, aparaty rentgenowskie, wzierniki, leki, lekarstwa, wypełnienia, plomby, zastrzyki, antybiotyki, witaminy, tabletki, pigułki, drażetki, syropy, maści, żele, psychotropy, narkotyki),

I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

12. Badacze i pasjonaci folkloru współczesnego
Dzięki AutoDL badacze i pasjonaci folkloru współczesnego mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• najróżniejsze przejawy folkloru współczesnego (kawały, żarty, dowcipy, memy, legendy miejskie, kaczki dziennikarskie, fake newsy, doniesienia z sezonu ogórkowego, napisy w toaletach i na murach)

I inne z tego zakresu, które będziesz chciał znaleźć!

13. Sędziowie, prokuratorzy (sądy, prokuratury)
Dzięki AutoDL sędziowie i prokuratorzy mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• wszelkie zjawiska językowe i obiekty, których wyszukanie jest istotne dla danego postępowania (na podstawie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z FBL)
• dowody wypowiedzi usuniętych przez autora i takich, których autor się wypiera, a które to mogą być wypowiedziami zniesławiającymi, znieważającymi lub naruszającymi czyjeś dobra osobiste,
• Uwaga! Współpracujemy z biegłymi sądowymi z zakresu językoznawstwa polonistycznego!

14. Prawnicy (kancelarie)
Dzięki AutoDL prawnicy mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• wszelkie zjawiska językowe i obiekty, których wyszukanie jest istotne dla danego postępowania (na podstawie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z FBL),
• dowody wypowiedzi usuniętych przez autora i takich, których autor się wypiera, a które to mogą być wypowiedziami zniesławiającymi, znieważającymi lub naruszającymi czyjeś dobra osobiste,
• Uwaga! Współpracujemy z biegłymi sądowymi z zakresu językoznawstwa polonistycznego!

15. Policjanci (komendy policji, detektywi)
Dzięki AutoDL policjanci, detektywi mogą znaleźć takie obiekty, jak:
• wszelkie zjawiska językowe i obiekty, których wyszukanie jest istotne dla danego postępowania (na podstawie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z FBL),
• dowody wypowiedzi usuniętych przez autora i takich, których autor się wypiera, a które to mogą być wypowiedziami zniesławiającymi, znieważającymi lub naruszającymi czyjeś dobra osobiste,
• Uwaga! Współpracujemy z biegłymi sądowymi z zakresu językoznawstwa polonistycznego!

16. Mówcy przemawiający na różnego typu uroczystościach
Dzięki AutoDL mówcy mogą znaleźć wszelkie zjawiska językowe i obiekty, których wyszukanie jest istotne do przygotowania takich wystąpień, jak:
– mowy pogrzebowe,
– mowy weselne,
– przemówienia na jubileuszach,
– przemówienia podczas wręczania nagród
– toasty, życzenia, gratulacje i inne.

17. Doktoranci
Dzięki AutoDL doktoranci mogą znaleźć wszelkie zjawiska językowe i obiekty, których wyszukanie jest istotne dla przygotowywanej rozprawy.
Zakup specjalnego programu zbierającego i porządkującego materiał do pracy jest bardzo drogi. Oferujemy tani sposób dotarcia do danych. Zachęcamy doktorantów nie tylko do kontaktowania się z nami w trakcie pracy, ale również na etapie tworzenia wniosków grantowych.
• Uwaga! Dla doktorantów mamy specjalne i duże ulgi! Przypominamy im też, że o sfinansowanie naszej usługi mogą się zwrócić do władz danej katedry, danego instytutu czy wydziału. Uczelnie i jednostki uczelni dysponują stosownymi środkami na takie usługi.

18. Studenci
Dzięki AutoDL studenci mogą znaleźć wszelkie zjawiska językowe i obiekty, których wyszukanie jest istotne dla przygotowywanej pracy licencjackiej bądź magisterskiej.
Zakup specjalnego programu zbierającego i porządkującego materiał do pracy jest bardzo drogi. Oferujemy tani sposób dotarcia do danych. Zachęcamy studentów nie tylko do kontaktowania się z nami w trakcie pracy, ale również na etapie planowania. Pomożemy stworzyć taki konspekt pracy, by część materiałowa mogła powstać tanio i niekłopotliwie dzięki naszej usłudze.
• Uwaga! Dla studentów mamy specjalne i duże ulgi! Przypominamy im też, że o sfinansowanie naszej usługi mogą się zwrócić do władz danej katedry, danego instytutu czy wydziału. Uczelnie i jednostki uczelni dysponują stosownymi środkami na takie usługi.

19. I wszyscy ci, którzy chcieliby wszystko wiedzieć, a nie mogą tego znaleźć w Google’u
5Usługi specjalne
AutoDL umożliwia tworzenia zbiorów danych wysokiej jakości, nie są to wszakże zbiory idealne pod każdym względem. Zamawiane u nas materiały mogą zawierać pewne mankamenty, będące konsekwencją specyfiki dostępnych w sieci zasobów i specyfiki wykorzystywanych przez nas narzędzi cyfrowych. Na szczęście AutoDL to nie jest bezmyślna maszyna, ale zespół researcherów, którzy metodą „na piechotę” są w stanie wyeliminować pojawiające się mankamenty. Nasi doświadczeni specjaliści dokonują indywidualnych przeszukań, modyfikują na bieżąco reguły programu, weryfikują indywidualnie uzyskiwane dane. Wprawdzie wydłuża to czas realizacji usługi i podnosi jej cenę, ale pozwala uzyskać zbiory danych wysokiej jakości merytorycznej. W trakcie dodatkowych prac związanych z gromadzeniem materiału jesteśmy ze zleceniodawcami w stałym kontakcie i informujemy na bieżąco o postępach poszukiwań.

► Na specjalne zamówienie możemy:
• sporządzić wykresy częstości,
• ułożyć zebrany materiał według wskazanych nam kryteriów (np. według autorów tekstów, według typów źródeł, co drugie dziesięciolecie itp.),
• znaleźć dla danych nazw obiektów nazwy synonimiczne bądź pokrewne,
• znaleźć dla danych nazw otoczenia lewostronne i prawostronne (i ułożyć je według częstości).

Usługi specjalne wyceniane są całkowicie indywidualnie, po konsultacjach.

► Usługa najbardziej specjalna wśród specjalnych
Za dodatkową opłatą oferujemy usługi, które nie pozostawiają żadnych śladów w Internecie (np. w logach wyszukiwarek i serwisów WWW stron trzecich). Wyniki wyszukiwania przekazujemy w tym trybie w postaci papierowej lub karty pamięci do rąk własnych.
6Koszty usług
Wbrew pozorom koszty naszych usług nie są wysokie. Udało nam się je ograniczyć z kilku powodów.
• Po pierwsze, jeśli z nami współpracujesz i krytycznie oceniasz ‒ mniej płacisz!
Jesteśmy przede wszystkim fundacją naukową. Usługi komercyjne świadczymy przy okazji, by zarabiać pieniądze na wspieranie badań naukowych. Wszystkich korzystających z usług naszych researcherów prosimy, by nie tylko kupowali, ale również współpracowali z nami, oceniali naszą skuteczność i jakość wyszukanych danych. Dzięki temu będziemy mogli doskonalić stworzone narzędzia informatyczne. W zamian oferujemy niższe ceny!
• Po drugie, jeśli jesteś naukowcem ‒ mniej płacisz!
Wyrośliśmy ze środowiska naukowego i wiemy doskonale, że wielu badaczy (szczególnie młodych, np. studentów i doktorantów) nie stać na drogie narzędzia informatyczne. Najprostszy program komputerowy do zbierania i porządkowania danych kosztuje co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nieco bardziej skomplikowane kilkaset tysięcy i więcej (!). FBL już za kilka tysięcy przygotuje bardzo dobry zbiór. Pamiętaj o tym. Również wtedy, gdy masz grant na badania. Jeśli właśnie piszesz wniosek grantowy, skontaktuj się z nami. Podpowiemy, jak opisać przedmiot badań, by potem łatwo i tanio zbadać i zebrać materiał.
• Po trzecie, jeśli upublicznisz świadectwo naszej skuteczności ‒ mniej płacisz!
Na reklamę nas nie stać. Udawanej reklamy i laurek pisanych przez podstawionych „klientów” nie tolerujemy. Ale jeśli ktoś, komu nasz program pomógł, zgodzi się ujawnić w jakiejkolwiek formie informację o tym, uznamy to za swoistą reklamę i na pewno znacznie obniżymy mu cenę.
• Po czwarte, jeśli się z nami dogadasz ‒ mniej płacisz!
Przedstaw swój problem, opowiedz o idei, która nas uwiedzie, pokaż groźne zjawisko, które chcesz wraz z nami zlikwidować. By wspomóc zbożny cel, na pewno obniżymy cenę.

Przybliżony cennik
Każda usługa wyceniana jest indywidualnie. Koszt zależy od liczby wyników zebranych dla danej nazwy obiektu (im więcej wyników, tym wyższa cena), rozpiętości ram czasowych (im dłuższy okres, tym wyższa cena), stopnia złożoności nazwy obiektu (im bardziej złożona nazwa, tym wyższa cena), stopnia trudności w dotarciu do pozytywnych wyników (stopień ten oceniamy w skali od 1 do 10; trudność 1 oznacza podwyższenie ceny o 2%, trudność 2 oznacza podwyższenie ceny o 4 %, trudność 3 oznacza podwyższenie o 6%, trudność 4 o 8% itd.). W związku z koniecznością stosowania kilku kryteriów, do tego w sposób relatywny, nie jesteśmy w stanie podać ceny za pojedynczy wynik i przeliczać jej w zależności od liczby wyników, a więc np. stwierdzić, że skoro 1 wynik kosztuje np. 1 zł, to 2 wyniki kosztują 2 zł, 3 wyniki ‒ 3 zł, 4 wyniki ‒ 4 zł itd. Możemy jedynie w przybliżeniu określić ceny wyjściowe, uzależniając je od dwóch głównych kryteriów (liczby wyników i rozpiętości ram czasowych). Oto wybrane przykłady pozwalające zorientować się w powyższej zasadzie, przy założeniu, że jeden wynik kosztuje 50 gr, jeden rok również 50 gr, a próg opłacalności wynosi 200 zł (tyle trzeba zapłacić, nawet jeśli z przeliczenia wynika suma mniejsza niż 200 zł brutto).

Liczba wyników Liczba lat Cena brutto
30 10 200 zł
100 30 200 zł
300 40 200 zł
500 50 275 zł
1000 50 525 zł
3000 100 1550 zł
5000 150 2575 zł
10000 200 5100 zł
Należy pamiętać, że do ceny wyjściowej możemy doliczyć:
1. Za stopień złożoności formalnej i semantycznej nazwy (zwiększenie ceny odbywa się po każdorazowej analizie konkretnej nazwy)
2. Za tryb poszukiwań:
a) normalny (+ 0% do ceny)
b) pilny (+ 40% do ceny)
c) błyskawiczny (+ 90% do ceny)
3. Za stopień trudności:


Stopień trudności Zwiększenie ceny w %
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20
7Zasady lojalności i dyskrecji
1. Ogólne zasady lojalności i dyskrecji
Wszystkim korzystającym z zasobów AutoDL zapewniamy całkowitą dyskrecję. Działamy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Zasady lojalności i dyskrecji dla naukowców i studentów
W stosunku do naukowców i studentów korzystających z zasobów AutoDL mamy dwie ważne prośby:
1. Prosimy o kierowanie do naszych specjalistów wszelkich uwag dotyczących skuteczności naszego programu. Dzięki tym uwagom będziemy mogli na bieżąco udoskonalać działanie programu.
2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za skuteczność naszego programu. Dlatego prosimy, by dana osoba otwarcie stwierdzała w swojej publikacji, że materiały do niej zebrała dzięki AutoDL. Umożliwi to innym naukowcom i studentom ewentualne polemizowanie i weryfikowanie wyników badań uzyskanych na podstawie AutoDL. Z kolei specjalistom Fundacji Badań Lingwistycznych da to ewentualnie możliwość odpowiadania na wszelkie uwagi krytyczne, co bez wątpienia przyczyni się do udoskonalenia oferowanego przez nas narzędzia.

W związku z powyższym pragniemy zaznaczyć, że osoby wykorzystujące nasze dane w celach naukowych muszą to wyraźnie zaznaczyć, składając zamówienie. Zanim dany naukowiec lub student otrzyma od nas zbiór danych, zostanie poproszony o przesłanie mejlowo oświadczenia, w którym zobowiąże się do podania w przygotowywanej pracy naukowej (np. w formie przypisu), iż materiał został zebrany przez AutoDL.
 

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do kontaktu z Fundacją!


Jeśli masz pytania – zadzwoń: +48 570 124 443